เกี่ยวกับเรา

ผู้จัดทำ

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (เม่น) ผู้ก่อตั้ง Menn Studio และเป็นอาสาสมัครเขียนหลักสูตรและช่วยสอนด้านไอทีสำหรับเด็กแม่ฮ่องสอน ในโครงการ แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสอน ให้นักเรียนสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ และทบทวนความรู้ได้ตลอด รวมถึงสามารถปรึกษาปัญหาได้

เว็บไซต์นี้เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการดู วิดีโอสอนการใช้งาน และทำตาม

ข้อมูลเชิงเทคนิค

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยระบบ เวิร์ดเพรส มัลติไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกและมีเว็บไซต์ของตัวเองได้ทันที โดยลงปลั๊กอินที่ผู้เรียนสามารถเลือกเปิดเพิ่มได้ ดังนี้

  • Master Slider สำหรับสร้างสไลด์โชว์
  • Page Builder by SiteOrigin สำหรับการจัดคอลัมน์และใส่เนื้อหาแบบต่างๆ ในหน้า