หน้าแรก

เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อให้คนทั่วไปหัดทดลองสร้างเว็บไซต์สำหรับมือถือด้วยธีม MOSS จาก SeedThems นะครับ ดูไลฟ์สอนได้ที่ เพจ SeedThemess: Live #8 ครับ

พื้นฐาน ต้องสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถเช็คอีกเมลได้นะครับ หากใช้ Hotmail ต้องสามารถเช็คโฟลเดอร์ Spam ได้ครับ

หมายเหตุ: สำหรับการปรับแต่งไอคอน แนะนำให้เข้าเว็บ https://feathericons.com/ นะครับ

Login